מעבדת קרישת דם

מעבדה זו מאפשר לבדוק תפקודי קרישה. משמשת במקרים של מכות חום, הכשות נחש, הרעלת רעל עכברים ובעיות כבד.