מעבדת המטולוגיה

המעבדה מאפשרת ביצוע ספירות דם. היא בודקת כדוריות דם לבנות, אדומות, טסיות קרישה וכו.