מעבדת כימיה

מעבדת הכימיה מאפשרת לבצע בדיקות תוך מספר דקות. היא מספקת מידע לגבי מצב הכבד, כליה, חלבון וכו