צילומי הרנטגן מתבצעים ע"י מכשיר דיגיטלי חדיש.  התמונות המופקות טובות יותר ומאפשרות לנו פיענוח נכון יותר.
פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר
פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר

פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר
פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר

hip
hip

דיספלזיה של האגן בכלב בינוני. ניתן לראות שהירך אינה ממוקמת כראי באגן.

פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר
פלטה ברגל של כלב לאחר תיקון שבר

1/7